Перейти до категорій товарів Перейти до кошика Перейти до навігації

Мені не цікаві знижки та акції, хочу приховати панель.

Порядок подання рекламацій

I.Загальні положення

Порядок подання рекламацій є невіддільною частиною Загальних комерційних умов продавця Forcamping s .r.o, що знаходиться за адресою Veselská 699, 199 00 Praha 18 - Letňany, Чеська Республіка ідентифікаційний номер: 24295825, зареєстрованого в торговому реєстрі під веденням Міського суду в Празі, відділ С 194007 та встановлює , яким чином необхідно діяти в разі претензії на товар, придбаного від продавця. Фактична адреса продавця являється адресою для кореспонденції, детальніше див. Контакти.

Покупець зобов'язаний ознайомитись з Порядком подання рекламацій та Загальними комерційними умовами ще перед замовленням товару.

Підписанням договору купівлі-продажу та отриманням товару від продавця покупець погоджується з даним Порядком подання рекламацій.

Положення, які використовуються в даному документі (Порядку подання претензії ) мають перевагу перед положеннями, які використовуються у ЗКУ (Загальні комерційні умови). У випадку, коли Порядок подання рекламацій не визначає відповідне положення, воно розуміється так, як визначене в ЗКУ. У випадку, коли положення не визначене в жодному зі згаданих документів, воно розуміється згідно з правовими нормами.

Документом, який підтверджує гарантію якості товару (надалі тільки “гарантійний талон”), є розрахунковий документ (рахунок-фактура) , який надає Forcamping на кожен придбаний товар з усіма вказаними на ньому передбаченими законом даними, необхідними для реалізації гарантії (зокрема міститься назва товару, строк гарантії, вартість, кількість, серійний номер тощо).

З огляду на надану гарантію якості у випадку потреби Forcamping зрозумілим способом пояснить об'єм наданої гарантії в гарантійному талоні, вкаже її умови, термін дії та спосіб, який приміняється у випадку її застосування. В гарантійному талоні Forcamping також вкаже, що наданням гарантії якості на товар не порушуються права споживача, які пов'язані з фактом придбання товару.

Продовжена гарантія - така гарантія має завжди відповідати умовам гарантії, виданої виробником та будь-якою пов'язаною з нею рекламою, при чому в такому разі гарантійний талон завжди містить вищезазначені положення та видається згідно з вищезазначеними умовами.

II. Термін дії гарантії


Гарантійний строк починається від дня отримання товару.

У випадку продажу вжитого товару, гарантійний строк становить 24 місяці згідно з законом, якщо правові норми не встановлюють довшу добу. У випадку вжитого товару Forcamping не відповідає за недоліки, які відповідають мірі вжитості товару, що були присутні на товару при отриманні його покупцем. Права, що виникають із відповідальності за недоліки, втрачають чинність у випадку, якщо покупець не скористався ними протягом 12 місяців від дня отримання товару. Цей строк Forcamping чітко зазначить в документі, що підтверджує купівлю товару, також у пропонованому товару, а також у підтвердженні замовлення. У товару, який продається за нижчою вартістю у зв'язку з недоліками чи некомплектністю, гарантія не приміняється на недоліки, у зв'язку з якими була встановлена нижча вартість.

ІІІ. Гарантійні умови 


І. Покупцю рекомендується перевіряти стан посилки безпосередньо при отриманні від перевізника (кількість упаковок, цілісність стрічки з фірмовим логотипом, цілісність коробки тощо) згідно з транспортною накладною, яка додається разом з товаром. Покупець має право відмовитись від отримання товару, який не відповідає договору купівлі-продажу, наприклад , коли посилка неповна чи пошкоджена. У випадку, якщо покупець отримає від перевізника таким чином пошкоджену посилку, необхідно зазначити пошкодження в протоколу передачі перевізника.

ІІ. Про неповну чи пошкоджену посилку необхідно відразу сповістити продавця через електронну пошту: support@4camping.com.ua, заповнити протокол пошкодження та якомога швидше його відправити факсом, електронної чи звичайною поштою продавцю. Додаткова претензія на некомплектність чи зовнішнє пошкодження посилки не впливає на права покупця пред'являти претензії на товар надалі, однак надає можливість фірмі Forcamping доказати, що не йдеться про порушення договору купівлі-продажу.

ІІІ. Гарантія не поширюється на недоліки, які виникли в результаті користування товаром неналежним чином.

Також гарантія не поширюється на пошкодження, які виникли у зв'язку з (окрім випадків, коли наступна діяльність є діяльністю звичайною та не забороненою в інструкції по використанню) :

механічним пошкодженням товару,
використанням товару в умовах, які не відповідають своєї температурою, запиленістю, вологістю, хімічними та механічними впливами зовнішнього середовища, які вказані безпосередньо виробником чи продавцем,
некваліфікованою установкою, поводженням, обслуговуванням чи недостатнім піклуванням про товар,
товар був пошкоджений в результаті надмірного завантаження чи використання, яке суперечить вказаним в документації чи загальноприйнятим принципам,
виконанням некваліфікованого ремонту або зміною параметрів,
недоліками, які виникли в результаті зміни товару самим замовником (покриття, вигини тощо),
товар був пошкоджений природними силами чи в результаті форс-мажорних обставин.

Forcamping має право відмовитися від прийняття товару за претензією у випадках, коли товар та/або його частини забруднені чи не відповідають загальноприйнятим нормам гігієнічно безпечної передачі товару для розгляду претензії.

IV. Розгляд претензії 


Якщо покупець являється споживачем, Forcamping розгляне претензію відразу ж, у складних випадках протягом трьох днів. Цей строк не включає добу, необхідну для кваліфікованої перевірки недоліку з оглядом на тип товару чи послугу. Претензію, включно усунення недоліків, Forcamping розгляне якомога швидше, але найпізніше протягом 30 днів від дня визнання претензії. Термін в 30 днів можна продовжити після визнання претензії на основі домовленості зі споживачем, однак таке продовження не повинне бути на невизначений строк чи на непропорційно довгий строк. Після закінчення вищезазначеного строку признається, що недолік насправді існував та споживач має такі ж права, як у випадку недоліку, який неможливо усунути. Вищезазначений строк не стосується покупця-підприємця, коли претензія задовольняється протягом строку найдовше 40 днів від дня її визнання.

Forcamping видасть покупцеві-споживачу письмове підтвердження з датою визнання претензії, її обсягом, способом усунення недоліків/відшкодування/тощо, якому надає перевагу споживач шляхом відправлення підтвердження на електронну пошту безпосередньо після прийняття претензії; надалі підтвердження про строк та спосіб задоволення претензії включно підтвердження про проведений ремонт, або ж відповідно обґрунтування відмови визнання претензії.

Покупець має право на відшкодування необхідних витрат (зокрема на пересилку, за яку він заплатив при відправленні товару), які виникли у зв'язку із застосуванням прав з відповідальності за недоліки (рекомендуємо запросити не пізніше, ніж до 30 днів від визнання претензії,-- таким чином строк, даний законом, не порушується), які були дійсно ціленаправлено витрачені. В разі розірвання договору купівлі-продажу в результаті недоліку товару покупець має право на відшкодування витрат, що несе за собою розірвання договору.

Після визнання виправданої претензії строк гарантії продовжується на на строк розгляду претензії. У випадку невиправданої претензії строк гарантії не продовжується. Якщо в рамках претензії товар замінюється на новий протягом законом встановленого строку гарантії, строк гарантії продовжується тільки на ту добу, протягом якої товар був на розгляді. Споживачеві залишається оригінальний розрахунковий документ з оригінальною датою купівлі. Доба розгляду претензії починається наступного дня від визнання претензії і закінчується днем задоволення претензії, тобто днем, коли покупець має забрати товар. Forcamping повідомить покупця про закінчення процесу розгляду претензії через телефон, смс чи електронною поштою, вказаною при подачі претензії. Після розгляду претензії товар буде засланий покупцеві на його адресу.

У випадку, коли покупець не забирає товар протягом одного місяця (30 днів) від дати, коли претензія була задоволена та покупцеві було надіслане про це повідомлення, Forcamping має право нараховувати пеню, яка має бути сплачена покупцем в момент отримання товару, в розмірі 30 грн за кожен день перебування товару на складі.

При видачі товару після задоволення претензії покупець повинен надати документ, на основі якого товар був прийнятий на розгляд недоліків та повинен підтвердити свою особистість за допомогою дійсного паспорту.

V. Витратні матеріали


Право покупця надсилати претензію протягом строку гарантії, встановленої законом, не порушується. Однак покупець має брати до уваги, що гарантія якості не розповсюджується на знос товару, який є результатом звичайного використання, таким чином гарантія якості не є тотожною/її не можна замінити строком експлуатації товару. Строк експлуатації товару є схильність товару до зносу в результаті звичайного використання. Якщо товар використовується (не йдеться лише про володіння) довше, ніж є звичайний строк експлуатації, вірогідно, виниклий недолік є результатом звичайного використання, однак не можна вилучати можливість гарантійного недоліку. Forcamping завжди зазначить у поясненні до відмови від визнання претензії, чи йшлося про недолік в результаті звичайного використання.

Вищезазначений строк експлуатації фірмою Forcamping завжди вказується також і у пропонованого товару, інакше немає можливості даний строк брати до уваги.

VI. Вирішення споживчих спорів

У разі незгоди з вирішенням рекламації, позасудове вирішення споживчих спорів розглядає Чеська інспекція торгівлі з офісом за адресою: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, адреса в Інтернеті: https://adr.coi.cz /cs.

Онлайн-платформа вирішення спорів, яка розташована за адресою https://www.coi.cz/en/alternative-dispute-resolution-for-consumer-disputes-adr/, може використовуватися для вирішення спорів між продавцем і покупцем стосовно питань, пов’язаних з купівлею-продажем.

 

VII. Остаточні положення


Даний порядок подання претензій набуває чинності від 13.11.2020 та скасовує чинність попередніх порядків.

Текст даного порядку подання претензій доступний на адресі фірми Forcamping та в електронному вигляді на сайті фірми www.4camping.com.ua.